Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Faktúra

plyn ZS

Identifikácia

Číslo faktúry: 8170207438

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: SPP a s.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

IČO dodávateľa: 35815256

Predmet faktúry: plyn ZS

Fakturovaná suma: 1970.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.07.2019

Dátum doručenia: 03.07.2019

Datum zverejnenia: 04.07.2019

Dokumenty