Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Faktúra

záloha dát 6/19

Identifikácia

Číslo faktúry: 20190127

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Križan Enterprises s r.o.

Adresa dodávateľa: Zimná 1153/8, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 52062589

Predmet faktúry: záloha dát 6/19

Fakturovaná suma: 49.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.07.2019

Dátum doručenia: 03.07.2019

Datum zverejnenia: 04.07.2019

Dokumenty