Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Objednávka

spracovanie aktuálneho rozpočtu

Identifikácia

Číslo objednávky: 3

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa objednávateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO objednávateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Thermgas Ing. Peter Bendík

Adresa dodávateľa: Hviezdoslavova 36, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 30644259

Predmet objednávky: spracovanie aktuálneho rozpočtu

Cena objednávky: 60.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Juraj Jarkuliš ( riaditeľ )

Dátumy

Dátum objednania: 26.10.2016

Datum zverejnenia: 15.11.2016

Dokumenty