Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Objednávka

kancelársky nábytok

Identifikácia

Číslo objednávky: 4

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa objednávateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO objednávateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Stolárstvo Šavel s r.o.

Adresa dodávateľa: Mlynská 186, 059 14 Spišský Štiavnik

IČO dodávateľa: 43544258

Predmet objednávky: kancelársky nábytok

Cena objednávky: 4370.90 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Juraj Jarkuliš ( riaditeľ )

Dátumy

Dátum objednania: 14.11.2016

Datum zverejnenia: 15.11.2016

Dokumenty