Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Objednávka

montáž a výroba žľabov prechod do telocvične

Identifikácia

Číslo objednávky: 1

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa objednávateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO objednávateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Šebest strechy s r.o.

Adresa dodávateľa: Obrancov mieru 350, 059 34 Spišská Teplica

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: montáž a výroba žľabov prechod do telocvične

Cena objednávky: 605.85 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Juraj Jarkuliš ( riaditeľa )

Dátumy

Dátum objednania: 17.05.2017

Datum zverejnenia: 17.05.2017

Dokumenty