Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Objednávka

monitorovanie kanalizácie kamerovým systémom

Identifikácia

Číslo objednávky: 4

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa objednávateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO objednávateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Arprog a.s.

Adresa dodávateľa: Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36168335

Predmet objednávky: monitorovanie kanalizácie kamerovým systémom

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Juraj Jarkuliš ( riaditeľ )

Dátumy

Dátum objednania: 13.06.2017

Datum zverejnenia: 16.06.2017

Dokumenty