Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Objednávka

chladnička 640l ŠJ

Identifikácia

Číslo objednávky: 6

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa objednávateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO objednávateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Cora - Jozef Šifra, Ing.

Adresa dodávateľa: Traktorova 1, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 14280205

Predmet objednávky: chladnička 640l ŠJ

Cena objednávky: 820.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Juraj Jarkuliš ( riaditeľ )

Dátumy

Dátum objednania: 05.12.2017

Datum zverejnenia: 10.04.2018

Dokumenty