Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Objednávka

oprava strešného plášťa budovy ZS

Identifikácia

Číslo objednávky: 3

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa objednávateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO objednávateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Ivan Kubík

Adresa dodávateľa: Podhrádok 458/12, Spišská Teplica

IČO dodávateľa: 47701455

Predmet objednávky: oprava strešného plášťa budovy ZS

Cena objednávky: 2828.60 € s DPH

Objednávku vystavil: Martina Žoldáková ( ekonomka )

Dátumy

Dátum objednania: 24.04.2018

Datum zverejnenia: 25.04.2018

Dokumenty