Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Objednávka

jedálne kupony

Identifikácia

Číslo objednávky: 6

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa objednávateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO objednávateľa: 37876066

Názov dodávateľa: UP Slovensko s r.o.

Adresa dodávateľa: Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2

IČO dodávateľa: 31396674

Predmet objednávky: jedálne kupony

Cena objednávky: 1008.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Martina Žoldáková ( ekonomka )

Dátumy

Dátum objednania: 30.05.2018

Datum zverejnenia: 15.06.2018

Dokumenty