Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Objednávka

interaktívna tabuľa, projektor, konzola

Identifikácia

Číslo objednávky: 8

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa objednávateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO objednávateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Texnet s r.o.

Adresa dodávateľa: Osloboditeľov 50, 053 14 Spišský Štvrtok

IČO dodávateľa: 36604372

Predmet objednávky: interaktívna tabuľa, projektor, konzola

Cena objednávky: 1250.40 € s DPH

Objednávku vystavil: Martina Žoldáková ( ekonomka )

Dátumy

Dátum objednania: 31.10.2018

Datum zverejnenia: 31.10.2018

Dokumenty